// // // //
Pikahaku
 

Käytä hakusanoja löytääksesi tuotteen jota etsit.

Kehittynyt haku

Ohjeita

Linkit asennusohjeisiin:
- GSM Murtohälytin V1
- GSM Murtohälytin V2
- GSM Murtohälytin V3
- Jovision IP-kamerat

Ohjelmistopäivitykset:
- OHJE Jovision ohjelmistopäivitys

- Jovision JVS-N4FL-HW ohjelmistopäivitys
- Jovision JVS-N5FL-HW ohjelmistopäivitys

Tietoa kameravalvonnasta:

Kameravalvonta ja laki

Rikos-ja henkilötietolaki asettavat tiettyj채 rajoituksia ja vaatimuksia kameravalvonnalle. Rikoslain mukaan salakuuntelu ja salakatselu ovat rangaistavaa (RL 24: 5-6 ). Salakuuntelulla ja -katselulla tarkoitetaan kotirauhan suojaamassa paikassa tapahtuvan keskustelun kuuntelua tai tallennusta, katselua tai kuvaamista. Rikoslaki määrittelee kotirauhan suojaamiksi paikoiksi mm. asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä sekä vuokrataloissa asukas saa itse päättää hallinnassaan olevien tilojen kuvauksesta, kuten esimerkiksi asuinhuoneistostaan tai autotallista. Valvottavan alueen ollessa yhtiön muita tiloja esim. porraskäytävä, piha-alue, pyörävarasto kuuuluu päätöksen tekeminen yhtiömuodosta riippuen hallitukselle tai yhtiökokoukselle. Omakotitalon omistaja saa puolestaan päättää itse kameravalvonnasta. Henkilötietolakia sovelletaan henkilötietojen käsittelyn ja tästä johtuen kameravalvonnan tulee olla henkilötietoa käsittelevän toiminnan kannalta asiallisesti perusteltua. Henkilötietoja kerättäessä tulee rekisteröidylle eli valvonnan kohteeksi joutuvalla ilmoittaa häntä koskevien tietojen keräämisestä: Kameravalvonnasta pitää ilmoittaa esim. tarralla tai kyltillä. Mikäli järjestelmä on tallentava, pitää siitä myös mainita (Tallentava videovalvonta). Kameravalvontaa harjoittavan tulee laatia valvonnalla saatavien henkilötietojen käsittelystä rekisteriselosta. Rekisteriseloste pitää olla jokaisen saatavilla kodinturva.net toimittaa kaikkien valvontapakettien mukana rekisteriselostepohjan sekä tarrat/kyltit, joiden avulla valvonnasta voidaan ilmoittaa.

Kameravalvonta ja laki

Rikos-ja henkilötietolaki asettavat joitakin rajoituksia ja vaatimuksia kameravalvonnalle, jotka on hyvä ottaa huomioon kameravalvontaa suunniteltaessa. Kameravalvonta ei vaadi kuitenkaan ns. lupakäytäntöjä eikä viranomaismaksuja.

Rikoslaki

Yleisesti ottaen rikoslain mukaan salakuuntelu ja salakatselu on rangaistavaa (RL 24: 5-6 ). Salakuuntelua ja salakatselua on kotirauhan suojaamassa paikassa tapahtuvan keskustelun kuuntelu tai tallennus, katselu tai kuvaaminen. Rikoslaki määrittelee kotirauhan suojaamiksi mm. asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat kuten hotellihuoneet, matkailuajoneuvot, teltat sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisalueeseen kuuluvat pihat sekä niihin välittömästi liittyvät rakennukset.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä vuokratalot

Asukas saa itse päättää hallinnassaan olevien tilojen valvonnasta kuten asuinhuoneistostaan tai autotallista. Muita alueita valvottaessa tulee ottaa huomioon yhteisön päätöksentekoon liittyvät normit.

Valvottavan alueen ollessa yhtiön muita tiloja esim. porraskäytävä, piha-alue tai pyörävarasto kuuuluu päätöksen tekeminen yhtiömuodosta riippuen hallitukselle tai yhtiökokoukselle.

Omakotitalot

Omakotitalon omistaja on luonnollisesti oikeutettu päättämään omistamansa kiinteistön ja kodin valvonnasta, omistaahan hän kiinteistönsä!

Miten kameravalvonta toteutetaan syyllistymättä henkilötietolain rikkomiseen (salakatseluun/salakuunteluun)?

Kotirauhan piiriin luetaan esimerkiksi asuintalojen porraskäytävät. Mikäli valvontaa suoritetaan em. kohteissa, pitää siitä olla lupa asianomaisilta. Porraskäytävää valvottavaessa tulee olla suostumus kyseisen portaan asukkailta. Vastaavasti myös asukkaiden hallinnassa olevien piha-alueiden ja niihin välittömästi liittyvien rakennusten kameravalvontaan tulee olla asukkaiden suostumus.

Mikäli kyseessä on muu alue kuten: piha- ja paikoitusalue, pyörävarasto tai varastokomeron kameravalvonta, voidaan asiasta päättää yhtiön toimivaltaisen toimielimen enemmistöpäätöksellä. Asunto-osakeyhtiöissä päätös on tehtävä yhtiökokouksessa ja vastaavasti osakeyhtiössä asiasta päättää yhtiön hallitus.

Henkilötietolaki

Henkilötietolakia sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötiedoilla tarkoitetaan henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhtetitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidan tunnistaa tai liittää häntä tai hänen perhettään koskeviksi. Kameravalvontajärjestelmä joka kerää ja tallentaa tietoa (kuvaa/ääntä) henkilöstä, on henkilötietolain piirissä.

Henkilötietolaista johtuen kameravalvonnan tulee olla henkilötietoa käsittelevän toiminnan kannalta asiallisesti perusteltua. Henkilötietoa kerättäessä tulee valvonnan kohteeksi joutuvalle ilmoittaa tietojen keräämisestä. Kameravalvonnasta tulee myös ilmoittaa siten, että valvonnan kohteeksi voi siihen joutua - siis ennen kuvattavaa aluetta. Tästä johtuen kameravalvonnasta tulee ilmoittaa esim. tarroilla tai kylteillä. Mikäli järjestelmä on tallentava, tulee siitä myös ilmoittaa (Tallentava videovalvonta).

Kameravalvontaa harjoittavan tulee myös laatia valvonnalla saatavista henkilötiedoista rekisteriseloste joka tulee olla kaikkien saatavilla. Rekisteriselosteesta tulee ilmettä mm.

- Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
- Rekisterinpitäjän yhteystiedot
- Tietojen säännön mukainen luovutus
- Tietojen suojauksen periaatteet.
- Muistilista

Kameravalvontaan liittyvät lakiasiat eivät ole rakettitiedettä. Seuraavat asiat on hyvä muistaa:

- Kotirauhan suojaamissa kohteissa valvottavilta pitää olla suostumus - Taloyhtiössä esim. rappujen valvontaan vaaditaan suostumus ko. rapun asukkailta - Kotirauhan ulkopuolelle jäävien, esim. parkkipaikan valvonnasta päätetään joko yhtiökokouksessa tai hallituksen kokouksessa.

Omakotitalon omistaja saa itse päättää kameravalvonnasta

Kaikista valvontakohteista tulee laatia rekisteriseloste joka on kaikkien saatavilla!

Linkit ohjeisiin:
- Kameravalvonnan yksityisyydensuoja
- Rekisteriseloste
- Rekisteriselosteen täyttöohje